Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID) 2019

Bildiri Gönderme Formu

Bildirilerinizi gönderebilmek için giriş yapmanız gerekmektedir..
Lütfen göndermeden önce giriş yapınız.. Giriş bölümünden yeni bir hesap oluşturabilirsiniz..

 

NOT: Bildiriler ilk aşamada özet olarak sunulacaktır. Daha sonra kabul edilen bildirin yazarları isterlerse tam metin gönderebilecektir.

NOT: Poster bildiride sayı sınırlaması yoktur. Bir katılımcı en fazla 3 sözlü sunum yapacaktır. 4-6 adet sözlü sunum yapmak isteyen ortak yazarlardan en az iki kişinin kongreye katılım sağlaması gerekmektedir.


ÖRNEK BİLDİRİ DOSYASI (TÜRKÇE & İNGİLİZCE)
Özet Hazırlama Kuralları

 • Her yönden 2,5 cm mesafeli bir A4 sayfası kullanın.
 • Yazı Tipi: 12 puntoluk ve 2 (çift) satır aralıklı Times New Roman,
 • Özet sayfası şunları içermelidir: başlık, yazar(lar)ın adları, yazar(lar)ın adresleri ve özet metin.
 • Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir; bir paragraf olmalı ve referanslar ve kısaltmaları içermemelidir. Çalışmanın kapsamını ve ana sonuçlarını açıkça belirtmelidir.
 • Özetlerinizin daha iyi indekslenmesi için alfabetik sıraya göre beş anahtar kelime ekleyin.
 • Başlık, 14 punto olacak şekilde sayfada ortalanmalıdır. Başlık koyu olacak şekilde hazırlanmaı ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.
 • Başlıca yazarın adıyla ilk olacak şekilde yazarların adları (Ad - Soyad); yazarların adresleri ve ana yazarın e-posta adresi de başlığın altına eklenmelidir. 12 punto büyüklüğünde ve sayfada ortalanmış olmalıdır.
 • Birden fazla adresten yazar bulunması halinde her bir ayrı adres için üstsimge olarak numara (1 veya 2 gibi) verilmelidir.
 • Sunumu yapacak yazarın isminin altını çizilmelidir.
 • Meta veriler ve soyut metin arasında bir çift boşluk ekleyin.
 • Türkçe özet yollamak isteyen katılımcıların özetlerinin İngilizce çevirisini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
 • ​Doğru özet formatı için örneği kullanın.

Tüm bildiriler Bilim Kurulu üyeleri tarafından ikili hakem değerlendirilmesine tabi tutulacaktır.

ÖRNEK BİLDİRİ DOSYASI (TÜRKÇE & İNGİLİZCE)