Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID)

Duyuru:30.06.2020

Bildiri son gönderim tarihi 01.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Duyuru: 30.06.2020
İsteyen katılımcılar sunumlarını online olarak uzaktan erişim ile yapabileceklerdir.

Değerli Katılımcılar, 

Tarım, gıda, çevre ve biyoloji alanındaki gelişmeleri gündeme getirmek ve yeni iş birliklerine olanak sağlamak amacıyla, 5.Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi (TURJAF) öncülüğünde 1-4 Ekim 2020 tarihlerinde Tokat’ta düzenlenecektir.

Bilindiği gibi tarım insanlığın beslenmesi, giyinmesi, tarımsal sanayiye ham madde sağlaması bakımından önemini koruyan ve gelecekte de önemini sürdürecek olan bir faaliyettir.

Tarımda bilimsel bilği ve teknolojinin uygulamaya aktarılmasıyla birlikte ürün miktar ve kalitesinde gelişmeler sağlanmıştır. Ancak tarımda entansifleşmeyle birlikte, çevre kirliliği, üründe kalıntı, hayvanlarda refah problemleri gibi bir takım sorunlar da gündeme gelmiştir.

Bu nedenle; tarımsal üretim teknikleri, tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayi gibi tarıma dayalı üretim faaliyetleri ve bunların çevreye olan etkilerini gündeme getirmek, bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde irdelemek kongremizin temel amaçlarıdır. Ayrıca farklı ülke ve üniversitelerden konularında uzman bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri için zemin hazırlanması da kongre hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası araştırmacının katılımı beklenmektedir. 

Önceki kongrelerimizde olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz. 

Saygılarımızla.

  Kongre Koordinatörü  
  Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu
TURJAF Editörü
 
  Kongre Başkanları  
Prof.Dr. Mehmet Ali Sakin
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Eleroğlu
TURJAF Editörü
Prof.Dr. Sedat Karaman
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi