Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi (TARGID) 2019

DUYURU (05.12.2018): Kabul edilen yayınlar Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji (TURJAF) dergisi'nde Bilimsel inceleme sonrası özel ücret karşılığında yayınlanacaktır.

Değerli Katılımcılar,
 

Tarım, gıda, çevre ve biyoloji alanındaki gelişmeleri gündeme getirmek ve yeni işbirliklerine olanak sağlamak amacıyla ilk üçü “İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi (TARGID)” adıyla düzenlenen kongremizde bütün paydaşların katılımıyla bilimsel ve teknolojik yenilikler tartışılmış ve çok olumlu geribildirimler alınmıştır. Bu nedenle kongremizin 4’üncüsü Afyonkarahisar’da 20-22 Nisan 2019 tarihlerinde “Uluslararası Anadolu Tarım, Gıda, Çevre ve Biyoloji Kongresi ” adıyla düzenlenecektir.

Bilindiği gibi toplumların gelişmesinde tarımın çok önemli katkıları bulunmaktadır. Özellikle insanların beslenme ve giyinme, çeşitli sanayi kuruluşlarının ise hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasında tarım hayati rol oynamaktadır. Son yıllarda gerek tarımsal üretim, gerekse tarımsal ürünlerin çeşitli sanayi alanlarında işlenmesi konusunda çok hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanmış, ancak bu faaliyetlerin çevreye olan etkileri de çeşitlenerek artış göstermiştir. Bu nedenle tarımsal üretim, gıda ve tekstil sanayi gibi tarıma dayalı üretim faaliyetleri ve bunların çevreye olan etkilerini gündeme getirmek, bu alanlardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri uluslararası düzeyde irdelemek kongremizin temel amaçlarıdır. Ayrıca farklı ülke ve üniversitelerden konularında uzman  bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri için zemin hazırlanması da kongre hedefleri arasında yer almaktadır. Bu önemli toplantıya tarım ve tarıma dayalı sektörler ile bunların çevreyle etkileşimi alanlarında çalışan pek çok ulusal ve uluslararası  araştırmacının katılımı beklenmektedir. 

Önceki kongrelerimizde olduğu gibi, bu kongrenin gerçekleştirilmesinde de yanımızda olacağınıza inanıyoruz.  Katılımlarınız tarım biliminin toplumların beslenme ve refah düzeyi ile çevre bilincine olan etkisini artıracaktır.

 

Saygılarımızla.

Kongre Eş Başkanları

Prof. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU

Prof. Dr. Metin YILDIRIM

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 

Kongremiz Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji (TURJAF) dergisi tarafından düzenlenmektedir.
http://agrifoodscience.com